O Nama

O Nama

Firma je osnovana 2009. godine. TEKGAS je nastao od stučnog kadra firme TEHNOENERGETIKA iz Kruševca, koji sačinjavaju mišinski i elektro inženjeri, tehničari i VKV majstori.

Ostvaren je i značajan udeo u energetskom infrastrukturnom razvoju grada (izrada gradske mreže vrelovoda i gasovoda).
TEKGAS poseduje izveštaj Ministarstva rudarstva i energetike, sektor za naftu i gas, o ispunjenosti uslova u pogledu stručnog kadra za obavljanje poslova: pregleda i održavanja unutrašnjih gasnih instalacija.
TEKGAS ima trenutno 19 stalno zapošljenih i 150 sezonski angažovanih radnika.
TEKGAS poseduje 100% vlasništva u firmama CESTORVEKS i MHE SUKNARI i radi na konstantnom investiranju u obnovljive izvore energije.


Referenc lista:

1. za investitora Tehnoenergetiku:

- Distributivna gasovodna mreža DGM Bagdala 3 u ukupnoj dužini od L=18303 m
 - Distributivna gasovodna mreža DGM Bagdala 2 u ukupnoj dužini od L=12541 m
- Deo gradskog gasovodnog prstena “grana–Zapad” u ukupnoj dužini od L=865 m

- Merno regulaciona stanica, široke potrošnje, MRS Bagdala Q = 4000 Nm³/h
- Gasni priključci, na lokaciji Bagdala 3 434 kom.
- Gasni priključci, na lokaciji Bagdala 2 176 kom.

2. za investitora JP Srbijagas:

- Distributivna gasovodna mreža DGM u ukupnoj dužini od CCA=550.000 m
- Razvodni gradski gasovod u ukupnoj dužini od L=35.000 m
- Merno regulacione stanice 5 komada
- Gasni priključci na Bagdala I, Pejton i Rasadnik 451 kom.

Planirana izgradnja do 2018.
- Distributivna gasovodna mreža  u ukupnoj dužini od CCA 795 km
- Razvodni gradski gasovod  u ukupnoj dužini od L=62 km
- Merno regulacione stanice 14 komada

 

3. preko 500 unutrašnjih gasnih instalacija, 
4. preko 250 priključnjih vrelovoda i toplotnih podstanica
5. Konverzija goriva kontejnerske kotlarnice plivački bazeni, Sportski Centar, Kruševac
6. distributivna vrelovodna mreža Zona 1 i Zona 2 u Kruševcu
7. izrada kontejnerskih gasnih blokova

Kontakt telefoni

Telefon: 037 / 417-850
Faks: 037 / 422-969

Email kontakti

Opšti poslovi: e-mail: office@tekgas.co.rs
Menadžment firme: 
uprava@tekgas.co.rs
Tehnička podrška: 
ing@tekgas.co.rs