Poslovne Aktivnosti

Poslovne Aktivnosti

TEKGAS trenutno radi na izgradnji distributivne gasovodne mreže u naseljima Golovode, Modrica i Mudrakovac.

Istovremeno se radi i na izgradnji razvodnog gradskog gasovoda na lokaciji Lipovac-Kupci

 

Kontakt telefoni

Telefon: 037 / 417-850
Faks: 037 / 422-969

Email kontakti

Opšti poslovi: e-mail: office@tekgas.co.rs
Menadžment firme: 
uprava@tekgas.co.rs
Tehnička podrška: 
ing@tekgas.co.rs