×

Usluge

OBLASTI DELOVANJA

TEKGAS poseduje 100% vlasništva u firmama CESTORVEKS i MHE SUKNARI i radi na konstantnom investiranju u obnovljive izvore energije.


Izgradnja gasovodne mreže

Izrada objekata, iz oblasti energetike, velikih investicionih vrednosti–toplifikacija, gasifikacija, kotlarnice

Izrada priključaka na vrelovodni sistem grada

Izrada priključaka na distributivnu gasovodnu mrežu

Izrada unutrašnjih gasnih instalacija

Izrada instalacija centralnog grejanja

Razvoj obnovljivih izvora energije

KORISNA DOKUMENTACIJA

AKTIVNOSTI

TEKGAS trenutno radi na izgradnji distributivne gasovodne mreže u naseljima Golovode, Modrica i Mudrakovac. Istovremeno se radi i na izgradnji razvodnog gradskog gasovoda na lokaciji Lipovac, Kupci


Aktivnosti vezane za Golovode, Modrica i Mudrakovac

Aktivnosti vezane za Lipovac, Kupci